کلیدهای هوشمند AURORA

$1

دکمه های حساس لمسی

تجربه کاربری و تعاملی  را با نام برندی جدید و با کنترل لمسی حساس تجربه کنید.

طراحی منحصر به فرد با کنترل کیفیت عالی

با حساسیت در هر فرآیند، کلیدهای هوشمند عالی را برای هر خانه ای تولید کردیم.

صفحه لمسی حساس بدون هیچ تاخیری

C-Touch 100ms
 تکنولوژی حسگر لمسی خازنی زمان پاسخ کوتاه 

مکانیسم حفاظت فوق العاده

پارامترها

On/Off Switch - 1 gang (N)

Model: T20W1Z

Power Load: Max 600W

Size: 86*90*38mm

Input Voltage: 250V~,50/60Hz

Working Temperature: -20℃~60℃

Working Humidity: ≤80%RH

Protocol: ZigBee HA

Radio Frequency: 2.4GHz

Transmission Distance: 60m

On/Off Switch - 2 gang (N)

Model: T20W2Z

Power Load: Max 600W / gang

Size: 86*90*38mm

Input Voltage: 250V~,50/60Hz

Working Temperature: -20℃~60℃

Working Humidity: ≤80%RH

Protocol: ZigBee HA

Radio Frequency: 2.4GHz

Transmission Distance: 60m

On/Off Switch - 3 gang (N)

Model: T20W3Z

Power Load: Max 600W / gang

Size: 86*90*38mm

Input Voltage: 250V~,50/60Hz

Working Temperature: -20℃~60℃

Working Humidity: ≤80%RH

Protocol: ZigBee HA

Radio Frequency: 2.4GHz

Transmission Distance: 60m

On/Off Switch - 1 gang (L)

Model: T21W1Z

Power Load: Max 600W

Size: 86*90*38mm

Input Voltage: 250V~,50/60Hz

Working Temperature: -20℃~60℃

Working Humidity: ≤80%RH

Protocol: ZigBee HA

Radio Frequency: 2.4GHz

Transmission Distance: 60m


On/Off Switch - 2 gang (L)

Model: T21W2Z

Power Load: Max 300W / gang

Size: 86*90*38mm

Input Voltage: 250V~,50/60Hz

Working Temperature: -20℃~60℃

Working Humidity: ≤80%RH

Protocol: ZigBee HA

Radio Frequency: 2.4GHz

Transmission Distance: 60m

Dimmer Switch

Model: T20D1Z

Power Load: 150W max

Size: 86*90*38mm

Input Voltage: 250V~,50/60Hz

Working Temperature: -20℃~60℃

Working Humidity: ≤80%RH

Communication Protocol: ZigBee HA

Radio Frequency: 2.4GHz

Distance: 60m

Applied Lights: Tungsten filament lamp,

incandescent lamp,

halogen lamp, AC adjustable

LED lamp / light strip

Scene Switch

Model: T20S3Z

Size: 86*90*38mm

Input Voltage: 250V~,50/60Hz

Working Temperature: -20℃~60℃

Working Humidity: ≤80%RH

Communication Protocol: ZigBee HA

Radio Frequency: 2.4GHz

Distance: 60m

Curtain Switch

Model: T20C1Z

Size: 86*90*38mm

Input Voltage: 250V~,50/60Hz

Working Temperature: -20℃~60℃

Working Humidity: ≤80%RH

Communication Protocol: ZigBee HA

Radio Frequency: 2.4GHz

Distance: 60m

ORVIBO

خانه هوشمند شما
دریچه ای به سوی راحتی

شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق این سایت برای ORVIBO ایران محفوظ است.